Concordat preventiv si mandat ad-hocLegea privind introducerea concordatului preventiv şi a mandatului ad-hoc a apărut în scopul completării mijloacelor concrete de salvare a unei intreprinderi aflate în dificultate financiară.

Societatea comercială funcționează atat pe ideea asocierii în scopul obținerii de profit cât și al bunei credințe între comercianți, sens în care, în lipsa unei relații de încredere între partenerii de afaceri, asocierea este lipsită de substanță.

Concordatul preventiv și mandatul ad-hoc sunt instituții noi în dreptul romanesc, reglementate prin Legea 381/2009 (publicată în M. Of. nr. 870 / 14 decembrie 2009) ce au la bază proceduri amiabile de renegociere a creanţelor sau a condiţiilor acestora prin încheierea unui concordat preventiv.

În acest sens concordatul preventiv și mandatul ad-hoc constituie proceduri de prevenție a insolvenței bazate pe sprijinul, înțelegerea și încrederea partenerilor de afaceri.

Prin legiferarea acestor instituții se urmărește salvgardarea intreprinderii aflate în dificultate, în vederea continuării activității, păstrării locurilor de muncă dar și acoperirii creanțelor asupra debitorului.

Aceste proceduri de prevenție se caracterizează prin aceea că sunt rapide, confidențiale și se desfășoară cu un control judiciar minim.

Conținutul proiectului de concordat preventiv este reglementat de articolul 21, în care sunt enumerate elementele care trebuie prezentate detaliat, respectiv:

  • situatia analitica a activului și a pasivului debitorului, certificată de un expert contabil sau, dupa caz, auditată de un auditor autorizat potrivit legii;
  • cauzele stării de dificultate financiară și măsurile luate de debitor pentru depășirea acesteia până la depunerea ofertei de concordat preventiv;
  • proiecția evoluției financiar-contabile pe următoarele 6 luni și conținutul planului de redresare.

Serviciile noastre se adresează în special companiilor în dificultate financiară, la care timpul de reacție este esențial; șansele unui concordat preventiv cresc semnificativ în funcție de calitatea și structura creditorilor.

Astfel pentru o societate cu un grup relativ mic de creditori strategici - care dețin peste 70% din totalul creanțelor- fără datorii semnificative față de bugetul statului, avantajele concordatului preventiv față de reorganizarea judiciară sunt evidente.

CONTACT RAPID

Email:
Subiect:
Mesaj:
Calculati : 2 + 8 = ?

Abonare la newsletter

Contact - Filiala Bucuresti

Vizualizare harta marita

SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI S.P.R.L

RFO II 0393, C.U.I : 25852407

ADRESA:str.Traian, nr.2, Bl.F1, Sc.3, Ap.1,2,3 Bucuresti

TEL: 021.324.12.21

FAX: 021.324.12.22

E-MAILoffice.bucuresti@sierraquadrant.ro

WEBwww.sierraquadrant.ro

Contact - Filiala Bacau

Vizualizare harta marita

SIERRA QUADRANT S.P.R.L

RFO II 0148, C.U.I : 13481690

ADRESA:str.Alexandru cel Bun, nr.11A, Bacau

TEL: 0234.51.06.76, 0372.742.890

FAX: 0234.51.06.24

E-MAIL: office.sprl@sierraquadrant.ro

WEBwww.sierraquadrant.ro