Intrebari Frecvente

Ce trebuie sa fac pentru a ma inscrie in tabelul de creante?

În vederea înscrierii in tabelul de creante este necesar sa se completeze si sa se transmita la tribunal o cerere de înscriere a creantei în tabelul preliminar/suplimentar in conformitate cu dispozitiile art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolventei.

Cererea de inscriere a creantei (numita si declaratia de creanta) va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul si toate datele de identificare, suma datorata, temeiul creantei, precum si mentiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinta sau garantii.

La cerere se vor anexa documentele justificative ale creantei (facturi, contracte, note de comanda, scrisori comerciale etc.) precum si actele care atesta constituirea de garantii – daca este cazul,  în copii certificate.

Cererea de înscriere a creantei si documentele care o însotesc vor fi depuse la dosarul de procedura prin serviciul de registratura al instantei sau transmise prin posta pe adresa instantei.

Un exemplar al cererii de inscriere a creantei si al documentelor anexate acesteia se comunica administratorului judiciar /  lichidatorului judicia  prin posta / fax / email.

Atentie!! Cererea de înscriere a creantei în tabelul preliminar / suplimentar trebuie formulata in termenul stabilit de judecatorul sindic.

Ce se intampla daca nu formulez cerere de înscriere a creantei ?

Potrivit  art. 76 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei (1)……titularul de creante anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creantelor pâna la expirarea termenului prevazut la art. 62 alin. (1) lit. b), va fi decazut, cât priveste creantele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor si nu va dobândi calitatea de creditor îndreptatit sa participe la procedura. El nu va avea dreptul de a-si realiza creantele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat pentru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pentru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase.
(2) Decaderea va putea fi invocata oricand, de orice parte interesata, pe cale de actiune sau exceptie.

Ce taxe trebuie sa platesc pentru cereri formulate in materia insolventei?

Potrivit art. 6  lit. c din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru  actiunile, cererile si contestatiile introduse in temeiul Legii 85/2006 privind procedura insolventei se timbreaza cu 120 lei.
La aceasta se adauga, in baza art. 3 din OG 32/1995, timbrul judiciar in valoare de 0,30 lei.

Alte informatii privind taxele judiciare de timbru:

1. Extras din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru:

Art. 20.-(1)Taxele judiciare de timbru se platesc anticipat.

3)Neindeplinirea obligatiei de plata pana la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau a cererii.

Unde se platesc aceste taxe?

1. Extras din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Art. 19 Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti se platesc in numerar, prin virament sau in sistem on-line, in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal debitorul (adica al celui care plateste taxa). Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti pot fi platite si prin unitati bancare in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale, costurile operatiunilor de transfer fiind in sarcina debitorului taxei.

Conturile IBAN pentru fiecare localitate  le veti gasi pe Portalul instantelor de judecata http://portal.just.ro/

Pentru loc. Bacau, taxele judiciare de timbru se platesc in contul Primariei Bacau deschis la Trezoreria Bacau

- cont taxe de timbru:RO64TREZ06121070203XXXXX
- cod fiscal :4278337

Timbrele judiciare pot fi cumparate de la oficiile postale.