Licitatie GAIA INVESTIMENTI SRL - vanzare teren intravilan, bunuri mobile, com. Movila Miresii, jud. Braila

SIERRA QUADRANT FILIALA BRAILA S.P.R.L lichidator al S.C. GAIA INVESTIMENTI S.R.L (societate in faliment), organizeaza in data de 26.02.2018 ora 10.00 la sediul din Braila,  bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 84licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor bunuri :

 

1. PROPRIETATE IMOBILIARA - teren intravilan in suprafata de 7.354 mp situat in Com. Movila Miresii, jud. Braila, avand nr. cadastral 507 inscris in Cartea Funciara nr.71208 - pret de pornire 20.700 lei

 

INFORMATII UTILE :

Conditiile de participare la licitatie si alte detalii privind vanzarea si adjudecarea se regasesc in caietul de sarcini ce poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului contra sumei de 1000 lei exclusiv TVA .

Pentru a participa la licitatie, ofertantii vor depune documentatia de inscriere la licitatie si au obligatia de a achita o cautiune de 10% din pret, pana cel tarziu la ora 12.00  a zilei lucratoare precedente licitatiei.

Cautiunea se depune prin virament in contul debitoarei S.C. GAIA INVESTIMENTI S.R.L. nr. RO48BRDE090SV38770660900, deschis la BRD Agentia Centru Civic Braila.

Vizualizarea bunurilor si inscrierea la licitatie se face cel tarziu cu o zi inainte de data si ora licitatiei.

Prezentul anunt constituie si notificare pentru creditori, debitor si orice persoana interesata in cauza. Relatii suplimentare la tel: 0239.68.29.44 sau e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LICHIDATOR JUDICIAR
SIERRA QUADRANT FILIALA BRAILA S.P.R.L